นโยบาย


นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

• สินค้าที่ซื้อแล้ว สามารถเปลี่ยนได้ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
• ลูกค้ากรุณาเก็บใบเสร็จไว้ เนื่องจากลูกค้าต้องคืนใบเสร็จทุกครั้ง เมื่อทำการเปลี่ยนสินค้า
• ในกรณีที่สินค้านั้นเป็นรองเท้า หากต้องการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนไซซ์และสามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นได้
• ในกรณีที่สินค้าเป็นเสื้อผ้า หากต้องการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนไซซ์และสามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นได้
• การเปลี่ยนสินค้าสามารถกระทำได้ เมื่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
• กรณีสินค้าลดราคา ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้นกรณีสินค้าชำรุดหรือบกพร่องมาจากทางบริษัท
• แบรนด์ Kim & Co. สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติให้เปลี่ยนสินค้าและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข


Cancellation policy (นโยบายการยกเลิกสินค้า)

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อทั่วไปที่ยังไม่ทำการชำระเงินได้ทุกเมื่อโดยไม่มีเงื่อนไข

  • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
  • การยกเลิกคำสั่งซื่อจะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใด


นโยบายการจัดส่งสินค้าฟรี

นโยบายการจัดส่งสินค้าฟรีให้กับท่านเมื่อซื้อสินค้าครบ 390 บาทขึ้นไป โดยสินค้าจะจัดส่งถึงบ้านท่านภายใน 1 ถึง 3 วันทำการ นับจากวันที่เริ่มจัดส่งสินค้า หากท่านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลพิเศษ การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลา 3 วันทำการ


นโยบายความเป็นส่วนตัว

แบรนด์ Kim&Co. คำนึงถึงและเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกท่านเสมอมา เพราะเราเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล ดังนั้น แบรนด์ Kim&Co. จึงพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน และเก็บรวบรวบข้อมูลหรือใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อระบุตัวตน ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ ข้อกำหนดและเงื่อนไข.


นโยบายความปลอดภัย

แบรนด์ Kim&Co. ซื่อสัตย์กับคำมั่นสัญญาที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านอย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตามหากมีบุคคลที่สามเข้ามากระทำการล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของ แบรนด์ Kim&Co. หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม แบรนด์ Kim&Co. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของแบรนด์ Kim&Co. ทั้งนี้ แบรนด์ Kim&Co.จะรักษาคำมั่นสัญญาและรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถึงที่สุด